Nieuwsbrief week 18, Woningbouw op Asonia-terrein, Bloemen op 4 mei,  Pilot onkruidbestrijding