Rest Afval

Rest Afval

Het afval recycle-tarief voor rest-afval

Wellicht is het u ontgaan, maar per 1 januari j.l. heeft de gemeente Medemblik het afval recycle-tarief ingevoerd voor het ledigen van de zwarte afvalbak (rest-afval). 

In plaats van een vast bedrag per jaar zoals tot nu toe gebruikelijk (was in 2021 € 341,- per jaar voor een meer persoons huishouden), wordt dit nu een vast- en een variabel tarief.

Het vaste tarief per jaar in 2022 wordt € 301,63 (meer persoons huishouden) en daar bovenop komt een variabel tarief van € 11,26 voor elke keer dat u de zwarte bak aan de weg zet. 

Bij ongewijzigd patroon van 13 ledigingen per jaar bent u in 2022 € 445,- kwijt (+30% t.o.v. 2021).

Het variabele gedeelte van 2022 wordt achteraf geïnd bij de gemeentelijke belastingaanslag in 2023.

Het loont dus zeer de moeite om uw afval (beter) te scheiden en de zwarte bak zo min mogelijk aan de weg te zetten. Wij hebben stellig de indruk dat niet iedereen hiervan op de hoogte is, gezien het grote aantal zwarte bakken dat dinsdag 11 januari j.l. langs de weg stond.

Attendeer ook uw buren/vrienden/bekenden hierop. Wellicht zijn ze niet op de hoogte en wordt het een dure afrekening begin volgend jaar. Dat zou zonde zijn.

Meer uitleg kunt u vinden op de website van de gemeente Medemblik.

(https://www.medemblik.nl/aanvragen-en-regelen/recycle-tarief)

Via de nieuwe App van HVC kan je zien wanneer de bakken geleegd worden en je krijgt tevens inzicht met je account in hoe vaak je je restafvalbak hebt laten ledigen.

Meer informatie hierover vind je op de website van HVC (https://www.hvcgroep.nl/zelf-regelen/download-de-hvc-afval-app

By

Dorpsblad

GRATIS
BEKIJK